Chemiareduktor-substrat który podwyższa stopień utlenienia
utleniacz- substrat który obniża stopień utlenienia
Wskaż proces utleniania i redukcji, utleniacz i reduktor:
FeO + H Fe + HO

I -II    II   -II
H2O     FeO O
Fe
O       O       II -II Mg + O2->2MgO
utlenianie_________ redukcja
utlenianie jest proces
podwyższania stopnia
utleniania
redukcja jest to proces
obniżania stopnia utleniania

WŁAŚCIWOŚCI KWASÓW


HnRTlenowe
H2SO4      kwas siarkowy (VI)
HNO3       kwas azotowy (V)
H2CO3         kwas węglowy

Beztlenowe
HC1   kwas chlorowodorowy
HBr   kwas bromowodorowy
H2S    kwas siarkowodorowy

Wł. chemiczne:
- reagują z zasadami
tlenkami metali
solami
niektórymi metalami
- ulegają dysocjacji
Zmiana moc kwasów: W okresie ze wzrostem 1. at. rośnie
W grupie ze wzrostem 1. at maleje       t
 
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Follow by Email