InformatykaBudowa komputera.

 


 Jak działa komputer:

Schemat blokowy  komputera:


    (266 – 300 MHz)                         (8 – 64 MB)
          
zegar                   ROM  RAM       Magistrala           Monitor
Mikroprocesor                Dyski             Karty                  Klawiatura

  (Pentium II)      stały i elastyczny     graficzne
                                                             dźwiękowe
                                      
                                        
Wejście                        Jednostka centralna               Wyjście                                                       Klawiatura                         Pamięć ROM                           Monitor
                                               System
                                            Operacyjny                           
Mysz                                       (stała)                                    Drukarka

                                         Mikroprocesor
Pamięci dyskowe                                                              Pamięci dyskowe
                                           Pamięć RAM

                                             Program

Skaner                                  Dane                                    Ploter
                                            (ulotna)

Pamięć komputera
              Wewnętrzna                                                      Zewnętrzna    

ROM                            RAM                    Dyski                      ZIP                 CD
                                                                Twardy                                        zwykły
                                                               Elastyczny                                CD-ROM

                                                                                                                      DVD

 


Pamięci dyskowe
Dyski-magnetyczny nośnik zapisu informacji umożliwia wielokrotne zapisywanie i kasowanie programów oraz danychDyskietka:  80 ścieżek         18 sektorów
3 ½” HD
pojemność=80*18*0,5KB*2 strony= 1440KB
CD-ROM  (700MB)
-optyczny nośnik danych tylko do odczytu
CD-RW -wielokrotny zapis danych na nagrywarkach
DVD  (17GB)
DVD-RAM -wielokrotny zapis danych na nagrywarkach  (5,2 GB)

Klawiatura

Ręka      lewa           prawa

Esc

 ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =    In Hom   / * - 

Tab QWERT YUIOP{}           End   789+

      ASDFG HJKL:” Enter
      ZXCVB NM<>? Shift
Ctrl  Alt       Spacja
Drukarki
-igłowe (9 lub 24 igły) mechaniczne uderzanie igieł w taśmę barwiącą
    . .
   .   .
 .  . .  .
.         .
-atramentowe (wtryskiwanie atramentu na papier pod ciśnieniem z szeregu dysz)
-laserowe (promień lasera rysuje na bębnie treść wydruku zmieniając ładunek na dodatni, na bęben nanoszony jest toner naładowany ujemnie więc przylega do obszarów rysunku) 


 


PRAWO KOMPUTEROWE

licencja (ang. licence)
 

Zezwolenie na korzystanie z dzieła, takiego np. jak program komputerowy, które jest objęte prawem autorskim. Licencja dołączona przez producenta do programu jest dokumentem, który uprawnia nabywcę programu do legalnego korzystania z niego. Korzystanie z programu bez licencji jest niezgodne z obowiązującym prawem autorskim. Z obowiązku nabywania licencji są zwolnieni użytkownicy programów bezpłatnych i programów do publicznego rozpowszechniania. Ponadto programy z grupy shareware można użytkować bezpłatnie, przez określony czas, w celu zapoznania się z nimi i wypróbowania ich.
Legalny zakup programu, czyli programu z licencją, ma wiele zalet dla kupującego. Po pierwsze, pozwala mu „spać spokojnie”, ponieważ nie narusza prawa. Po drugie, programowi kupowanemu z licencją towarzyszą na ogół dyskietki (lub płyty) z oryginalną wersją instalacyjną programu oraz dokumentacja użytkownika. Ponadto program kupowany legalnie jest rejestrowany u producenta i jego nabywca może liczyć, że producent programu będzie informował go o poprawkach oraz kolejnych jego wersjach i na ogół umożliwi mu zakup nowej wersji (ang. upgrade) programu za obniżoną cenę.
Kopiowanie, użytkowanie i sprzedaż oprogramowania bez posiadania do tego odpowiedniej licencji jest piractwem komputerowym; takie oprogramowanie nazywa się oprogramowaniem pirackim. W wielu krajach, w tym w Polsce, piractwo komputerowe jest przestępstwem, piraci komputerowi są ścigani z mocy prawa i wielu z nich zostało już ukaranych.
ŹRÓDŁO: SLI

Redagowanie tekstów – przykładowe wskazówki dla autorów1
  1. Podział tekstu i numeracja.
  2. Numeracja materiałów uzupełniających i tekstu.
  3. Ilustracje.
  4. Powołania w tekście.

. Klawisz Enter jest używamy w edytorze do zak. paragrafu
. Znakami przestankowymi, które dokleja się do poprzedzającego wyrazu, są: .-,;?
. Łącznik, czyli znak -, np. w słowie biało-czerwona, otrzymuje się naciskając klawisz -
. Myślnik, czyli znak –, otrzymuje się –
. Justowanie jest to wyrównywanie
. Pismo pochyłe jest również nazywane kursywą
. Trzy przykładowe rodzaje pisma (kroje czcionki) to:
a) ... TimesNewRomanv
b) ... Arial
c) ...
. Kopiowanie fragmentu tekstu przez schowek polega na zaznacz tekst i kopiuj
. Kliknięcie prawym klawiszem myszy powoduje wyświetlenie menu podręcznego
. Jeśli chcesz zmienić rozmiar czcionki, to ...rozmiar trzciąki
. Kolejne ikony przycisków na standardowym pasku narzędzi to: nowy...Przykładowy arkusz zapytań


Zapytanie
 Liczba adresów
Przyczyna różnej liczby adresów
wynalazek tranzystora
4712
+suma2
+wynalazek +tranzystora
31
+prawna +ochrona
4208

“prawna ochrona”
295
“ochrona prawna”
905
“ochrona prawna” “prawna ochrona”
905
+”ochrona prawna” +”prawna ochrona”
0
historia
208965

HISTORIA
48359
“komputer osobisty”
733

“komputer osobisty” -PC
0
title:komputer -title:PC
3551

+title:komputer +title:PC
120
title:hipertekst


title:hipertekst -url:hipertekst

+hipertekst +Internet


+hipertekst -Internet

link:edweb.sdsu.edu/webquest/
(w zasobach polskich)


link:edweb.sdsu.edu/webquest/
(w zasobach zagranicznych)

link:http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/


Link:http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/

link:www.pajacyk.pl


title:komputer


title:komputer  AND image:historia

technologia


title:technologia

url:technologia


Na podstawie Bernie Dodge

 
Ul. KRASICKIEGO 7C
OLESNO
Woj. opolskie

Tel. 0(prefix)3500009
Mail: stanisławgliniak@wp.pl
Stanisław Jakub Gliniak
Cel
podanie
Doświadczenie
1990–1994                    Zakłady Obuwnicze                            Warszawa
Dyrektor d/s sprzedaży na rynku krajowym
§  Zwiększył wartość sprzedaży z 5 milionów do 10 milionów złotych.
§  Podwoił wartość sprzedaży przypadającą na przedstawiciela z 2 do 4 milionów.
§  Wprowadził nowe produkty, które o 23% zwiększyły zyski.

1985–1990                    Zakłady Galanterii Skórzanej               Warszawa
Dyrektor d/s sprzedaży w regionie
§  Zwiększył wartość sprzedaży z 2 milionów do 10 milionów złotych.
§  Zarządzał 250 przedstawicielami handlowymi z 10 województw polski centralnej.
§  Wprowadził szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników, co wpłynęło na szybsze osiąganie przez nich zysków.

1980–1984                    Wytwórnia Wyrobów Czekoladowych   Warszawa
Starszy przedstawiciel handlowy
§  Rozbudował zespół sprzedaży z 50 do 100 przedstawicieli.
§  Potroił przychody firmy przypadające na jednego reprezentanta.
§  Rozszerzył sprzedaż o rynek masowy.

1975–1980                    Przedsiębiorstwo Handlowe „TOP”.      Warszawa
Przedstawiciel handlowy
§  Zwiększył sprzedaż o 400%.
§  Cztery razy z rzędu zdobywał nagrodę firmy za największą sprzedaż.
§  Doszedł do doskonałości w organizowaniu kursów sprzedaży.
Wykształcenie
1971–1975                    Uniwersytet Warszawski                    Warszawa
§  Absolwent wydziału Organizacji i zarządzania.
§  Ukończył studia z oceną bardzo dobrą.
Zainteresowania
muzyka rozrywkowa, komputery.
 

1 komentarz:

Follow by Email